Przewiduje się, że wykorzystanie asystentów głosowych ulegnie potrojeniu. W przyszłości “można sobie wyobrazić, że prawie każde urządzenie i urządzenie będzie miało wbudowanego asystenta głosowego”, mówi.…